Tuesday, 23 - 07 - 2024 09:29:16
Khung năng lực ngoại ngữ

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

    Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam Xem chi tiết

Khung tham chiếu trình độ chung châu Âu

Quy đổi trình độ ngoại ngữ theo Khung trình độ chung Châu Âu Xem chi tiết

Thang đo tổng quát

Khung trình độ chung Châu Âu: Thang đo tổng quát Xem chi tiết

Hình ảnh - Sự kiện
khu vui chơi trẻ em hà nội | Nội thất đẹp | thuê áo dài